- Color Chart Names & Codes for Web Pages -
Color Name RGB Value Hex Value Nearest Web-safe Color - HEX
aliceblue 240 - 248 - 255 F0F8FF FFFFFF
almond -C 239 - 219 - 197 EFDBC5
antiqeu brass -C 205 - 149 - 117 CD9575
antiquewhite 250 - 235 - 215 FAEBD7 FFFFCC
apricot -C 253 - 217 - 181 FDD9B5
aqua 000 - 255 - 255 00FFFF 66FFCC
aquamarine 127 - 255 - 212 7FFFD4 66FFCC
aquamarine -C 120 - 219 - 226 78DBE2
asparagus -C 135 - 169 - 107 87A96B
atomic tangerine -C 255 - 164 - 116 FFA474
azure 240 - 255 - 255 F0FFFF FFFFFF
banana mania -C 250 - 231 - 181 FAE7B5
beaver -C 159 - 129 - 112 9F8170
beige 245 - 245 - 220 F5F5DC FFFFCC
bisque 255 - 228 - 196 FFE4C4 FFFFCC
bittersweet -C 253 - 124 - 110 FD7C6E
black 000 - 000 - 000 000000 000000
black -C 035 - 035 - 035 232323 000000
blanchedalmond 255 - 255 - 205 FFEBCD FFFFCC
blue 000 - 000 - 255 0000FF 0000FF
blue II ** 048 - 110 - 234 306EEA 0000FF
blue -C 031 - 117 - 254 1F75FE 0000FF
blue bell -C 173 - 173 - 214 ADADD6 0000FF
blue green -C 025 - 158 - 189 199EBD
blueviolet 138 - 043 - 226 8A2BE2 9933FF
blue violet -C 115 - 102 - 189 7366BD
blush -C 222 - 093 - 131 DE5D83
brass ** 186 - 170 - 118 BAAA76 CCCC99
brick red -C 203 - 065 - 084 CB4154
brown 165 - 042 - 042 A52A2A 993333
brown -C 180 - 103 - 077 B4674D 993333
bubblegum ** 255 - 211 - 217 FFD3D9 FF9999
burlywood 222 - 184 - 135 DEB887 CCCC99
burnt orange -C 255 - 127 - 073 FF7F49 FF7F38
burnt sienne -C 234 - 126 - 093 EA7E5D FF7F38
cadetblue 095 - 158 - 160 5F9EA0 669999
cadet blue -C 176 - 183 - 198 B0B7C6 669999
canary -C 255 - 255 - 153 FFFF99 FFFF00
caribbean green -C 028 - 211 - 162 1CD3A2 FFFFFF
carnation pink -C 255 - 170 - 204 FFAACC FF9999
cerise -C 221 - 068 - 146 DD4492 FF9999
cerulean -C 029 - 172 - 214 1DACD6
chalk blue ** 142 - 175 - 218 8EAFDA 6699FF
chartreuse 127 - 255 - 000 7FFF00 66FF00
chestnut -C 188 - 093 - 088 BC5D58
chocolate 210 - 105 - 030 D2691E 996600
chocolate #2 ** 118 - 097 - 077 76614D 996600
copper -C 221 - 148 - 117 DD9475
coral 255 - 127 - 080 FF7F50 FF6666
cornflower -C 154 - 206 - 235 DD9475
cornflowerblue 100 - 149 - 237 6495ED 6699FF
cornsilk 255 - 248 - 220 FFF8DC FFFFCC
cotton candy -C 255 - 188 - 217 FFBCD9
crimson 220 - 020 - 060 DC143C CC0033
cyan 000 - 255 - 255 00FFFF 00FFFF
dandelion -C 253 - 219 - 109 FDDB6D
darkblue 000 - 000 - 139 00008B 000099 *
darkbrass ** 145 - 129 - 077 91814D CCCC66
darkcloudblue ** 169 - 185 - 197 A9B9C5 CCCCCC
darkcyan 000 - 139 - 139 008B8B 009999
darkgoldenrod 184 - 134 - 011 B8860B CC9900
darkgray 169 - 169 - 169 A9A9A9 999999 *
darkgreen 000 - 100 - 000 006400 006600
darkkhaki 189 - 183 - 107 BDB76B CCCC66
darkmagenta 139 - 000 - 139 8B008B 990099
darkolivegreen 085 - 107 - 047 556B2F 666633
darkorange 255 - 140 - 000 FF8C00 FF9900
darkorchid 153 - 050 - 204 9932CC 9933CC
darkplum ** 180 - 126 - 188 B47EBC CC99CC
darkred 139 - 000 - 000 8B0000 990000 *
darkrust ** 153 - 084 - 029 99541D 993333
darksalmon 233 - 150 - 122 E9967A FF9966
darkseagreen 143 - 188 - 143 8FBC8F 99CC99
darkslateblue 072 - 061 - 139 483D8B 333399
darkslategray 047 - 079 - 079 2F4F4F 333399 *
darkturquoise 000 - 206 - 209 00CED1 00CCCC
darkviolet 148 - 000 - 211 9400D3 9900CC
darkviolet II ** 118 - 050 - 162 7632A2 9933CC
deeppink 255 - 020 - 147 FF1493 FF0099
deepskyblue 000 - 191 - 255 00BFFF 00CCFF
denim -C 043 - 108 - 196 2B6CC4
desert sand -C 239 - 205 - 184 EFCDB8
dimgray 105 - 105 - 105 696969 666666
dodgerblue 030 - 144 - 255 1E90FF 0099FF
dullblue ** 030 - 144 - 255 669999 669999
drabgreen ** 158 - 171 - 121 9EAB79 CCCC99
eggplant -C 110 - 081 - 096 6E5160
electric lime -C 029 - 249 - 020 1DF914
fern -C 113 - 188 - 120 71BC78
firebrick 178 - 034 - 034 B22222 CC3333
floralwhite 255 - 250 - 240 FFFAF0 FFFFFF
forestgreen 034 - 139 - 034 228B22 339933
forest green -C 109 - 174 - 129 6DAE81
fuchsia 255 - 000 - 255 FF00FF FF00FF
fuchsia -C 195 - 100 - 197 C364C5
fuzzy wuzzy brown -C 204 - 102 - 102 CC6666
gainsboro 220 - 220 - 220 DCDCDC CCCCCC *
ghostwhite 248 - 248 - 255 F8F8FF FFFFFF
gold 255 - 215 - 000 FFD700 FFCC00
gold -C 231 - 198 - 151 E7C697 FFCC00
goldenrod 218 - 165 - 032 DAA520 CC9933
goldenrod -C 252 - 217 - 117 FCD975 FFCC00
granny smith apple -C 168 - 228 - 160 A8E4A0
gray 190 - 190 - 190 BEBEBE 999999 *
gray -C 149 - 145 - 140 95918C 999999 *
green 000 - 128 - 000 008000 009900
green -C 028 - 172 - 120 1CAC78 009900
greenyellow 173 - 255 - 047 ADFF2F 99FF33
greenyellow -C 173 - 047 - 145 ADE82F 99FF33
honeydew 240 - 255 - 240 F0FFF0 FFFFFF
hot magenta -C 255 - 029 - 206 FF1DCE FF66CC
hotpink 255 - 105 - 180 FF69B4 FF66CC
inch worm -C 178 - 236 - 093 B2EC5D 99FF33
indianred 205 - 092 - 092 CD5C5C CC6666
indigo 075 - 000 - 130 4B0082 330099
indigo -C 093 - 118 - 203 5D76CB 330099
ivory 255 - 240 - 240 FFFFF0 FFFFFF
jazzberry jam -C 202 - 055 - 103 CA3767
jungle green -C 059 - 176 - 143 3BB08F
khaki 240 - 230 - 140 F0E68C FFCC99
laser lemon -C 253 - 252 - 116 FDFC74 FFFF00
lavender 230 - 230 - 250 E6E6FA FFFFFF *
lavender -C 252 - 180 - 213 FCB4D5 FF9999
lavenderblush 255 - 240 - 245 FFF0F5 FFFFFF
lawngreen 124 - 252 - 000 7CFC00 00FF00
lemonchiffon 255 - 250 - 205 FFFACD FFFFCC
lemonlime ** 185 - 217 - 022 B9D916 999900
lightblue 173 - 216 - 230 ADD8E6 99CCFF
lightcoral 240 - 128 - 128 F08080 FF9999
lightcyan 224 - 255 - 255 E0FFFF FFFFFF
lightgoldenrodyellow 250 - 250 - 210 FAFAD2 FFFFCC
lightgreen 144 - 238 - 144 90EE90 99FF99
lightgreen II ** 082 - 217 - 009 52D909 00FF00
lightgray 211 - 211 - 211 D3D3D3 CCCCCC *
lightgrey II ** 236 - 233 - 216 ECE9D8 CCCCCC *
lightgrey III ** 232 - 232 - 228 00FFFF 00FFFF
lightpink 255 - 182 - 193 FFB6C1 FFFFCC
lightsalmon 255 - 160 - 122 FFA07A FF9966
lightseagreen 032 - 178 - 170 20B2AA 33CC99
lightskyblue 135 - 206 - 250 87CEFA 99CCFF
lightslategray 119 - 136 - 153 778899 669999
lightsteelblue 176 - 196 - 222 B0C4DE CCCCCC
lighttan ** 241 - 236 - 196 F1ECC4 FFFFCC
lightviolet ** 208 - 171 - 250 D0ABFA 9966CC
lightviolet II ** 220 - 192 - 251 DCC0FB 9966CC
lightyellow 255 - 255 - 224 FFFFE0 FFFFFF
lime 000 - 255 - 000 00FF00 00FF00
lime II ** 133 - 250 - 031 85FA1F 00FF00
limegreen 050 - 205 - 050 32CD32 33CC33
linen 250 - 240 - 230 FAF0E6 FFFFFF
macaroni and cheese -C 255 - 189 - 136 FFBD88 FF9999
mediumviolet ** 153 - 074 - 201 994AC9 9966CC
magenta 255 - 000 - 255 FF00FF FF00FF
magenta -C 246 - 100 - 175 F664AF FF00FF
mahogany -C 205 - 074 - 074 CD4A4A 990000
manatee -C 151 - 154 - 170 979AAA 999999
mango tango -C 255 - 130 - 067 FF8243 FF9966
maroon 128 - 000 - 000 800000 990000
maroon -C 200 - 056 - 090 C8385A 990000
mauvelous -C 239 - 152 - 170 EF98AA FFCCCC
mediumaquamarine 102 - 205 - 170 66CDAA 66CC99
mediumblue 000 - 000 - 205 0000CD 0000CC
mediumorchid 186 - 085 - 211 BA55D3 CC66CC
mediumviolet ** 124 - 78 - 173 7C4EAD CC66CC
mediumpurple 147 - 112 - 219 9370DB 9966CC
mediumseagreen 060 - 179 - 113 3CB371 33CC66
mediumslateblue 123 - 104 - 238 7B68EE 6666FF
mediumspringgreen 000 - 250 - 154 00FA9A 00FF99
mediumturquoise 072 - 209 - 204 48D1CC 33CCCC
mediumvioletred 199 - 021 - 133 C71585 CC0066
maelon -C 253 - 188 - 180 FDBCB4 FFCCCC
midnightblue 025 - 025 - 112 191970 000066 *
midnight blue -C 026 - 072 - 118 1A4876 000066 *
mintcream 245 - 255 - 250 F5FFFA FFFFFF
mistyrose 255 - 228 - 225 FFE4E1 FFFFFF *
moccasin 255 - 228 - 181 FFE4B5 FFFFCC
mountain meadow -C 048 - 186 - 143 30BA8F
mud ** 148 - 148 - 123 94947B CCCC99
navajowhite 255 - 222 - 173 FFDEAD FFCC99
navy 000 - 000 - 128 000080 009999 *
navy blue -C 025 - 116 - 210 1974D2 0000FF
neon carrot -C 255 - 163 - 067 FFA343 FF9900
newgreen ** 000 - 000 - 128 66CC33 669933
nightblack ** 051 - 000 - 000 330000 000000
oldlace 253 - 245 - 230 FDF5E6 FFFFFF
olive 128 - 128 - 000 808000 999900
olive II ** 133 - 170 - 055 85AA37 999900
olivedrab 107 - 142 - 035 6B8E23 669933
olive green -C 186 - 184 - 108 BAB86C 999900
orange 255 - 165 - 000 FFA500 FF9900
orange -C 255 - 117 - 056 FF7538 FF9900
orangered 255 - 069 - 000 FF4500 FF3300
orchid 218 - 112 - 214 DA70D6 CC99CC
orchid -C 230 - 168 - 215 E6A8D7 CC99CC
outer space -C 065 - 074 - 076 414A4C 000000
outrageous orange -C 255 - 110 - 074 FF6E4A FF9900
pacific blue -C 028 - 169 - 201 1CA9C9 000000<
palegoldenrod 238 - 232 - 170 EEE8AA FFFF99
palegreen 152 - 251 - 152 98FB98 99FF99
paleturquoise 175 - 238 - 238 AFEEEE 99FFFF
palevioletred 219 - 112 - 147 DB7093 CC6699
papayawhip 255 - 239 - 213 FFEFD5 FFFFCC
pariwinkle II ** 115 - 115 - 186 7373BA CCCCCC *
pariwinkle -C 197 - 208 - 230 C5D0E6 CCCCCC *
peach -C 255 - 207 - 171 FFCFAB FFCCCC
peachpuff 255 - 218 - 185 FFDAB9 FFCCCC
peagreen ** 182 - 230 - 000 B6E600 66FF00
permaviolet ** 184 - 176 - 208 B8B0D0 CCCCCC *
permaviolet II ** 187 - 170 - 238 BBAAEE CCCCCC *
peru 205 - 133 - 063 CD853F CC9933
piggy pink -C 253 - 215 - 228 FDD7E4 FFCCCC
pine green -C 021 - 128 - 120 158078 339966
pink 255 - 192 - 203 FFC0CB FFCCCC
pink flamingo -C 252 - 116 - 253 FC74FD FFCCCC
pink sherbet -C 247 - 128 - 161 F780A1 FFCCCC
plum 221 - 160 - 221 DDA0DD CC99CC
plum -C 142 - 069 - 133 8E4585 990099
powderblue 176 - 224 - 230 B0E0E6 CCFFFF
purple 128 - 000 - 128 800080 990099
purple II ** 166 - 000 - 243 A600F3 9966CC
purple heart -C 116 - 066 - 200 7442C8 9966CC
purple pizzazz -C 255 - 029 - 206 FF1DCE FF00FF
radical red -C 255 - 073 - 108 FF496C FF0000
raw sienna -C 214 - 138 - 089 D68A59 996633
razzle dazzle rose -C 255 - 072 - 208 FF48D0 FF00FF
razzmatazz -C 227 - 037 - 107 E3256B CC0066
red 255 - 000 - 000 FF0000 FF0000
red -C 238 - 032 - 077 EE204D FF0000
red orange -C 255 - 083 - 073 FF5349 FF0000
red violet -C 192 - 068 - 143 C0448F FF00FF
robin egg blue -C 031 - 206 - 203 1FCECB 99CCFF
rosybrown 188 - 143 - 143 BC8F8F CC9999
royalblue 065 - 105 - 225 4169E1 3366FF
royal purple -C 120 - 081 - 169 7851A9 9966CC
saddlebrown 139 - 069 - 019 8B4513 993300
salmon 250 - 128 - 114 FA8072 FF9966
salmon -C 255 - 155 - 170 FF9BAA FF9966
sandybrown 244 - 164 - 096 F4A460 FF9966
scarlet -C 252 - 040 - 071 FC2847 FF0000
screamin green -C 118 - 255 - 122 76FF7A 99FF99
seagreen 046 - 139 - 087 2E8B57 339966
sea green -C 159 - 226 - 191 9FE2BF 33FFCC
seashell 255 - 245 - 238 FFF5EE FFFFFF
sepia -C 165 - 105 - 079 A5694F 996633
shadow -C 138 - 121 - 093 8A795D 996633
shamrock -C 069 - 206 - 162 45CEA2 33FFCC
shocking pink -C 251 - 126 - 253 FB7EFD FF00FF
sienna 160 - 082 - 045 A0522D 996633
silver 192 - 192 - 192 C0C0C0 CCCCCC
silver -C 205 - 197 - 194 CDC5C2 CCCCCC
skin ** 250 - 234 - 183 FAEAB7 FFFFCC
skyblue 135 - 206 - 235 87CEEB 99CCFF
skyblue II ** 030 - 144 - 255 1E90FF 3399CC
skyblue III ** 000 - 191 - 243 00BFF3 99CCFF
sky blue -C 128 - 218 - 235 80DAEB 99CCFF
slateblue 106 - 090 - 205 6A5ACD 6666CC
slategray 112 - 128 - 144 708090 669999
smokegray ** 049 - 041 - 055 312937 000000
snow 255 - 250 - 250 FFFAFA FFFFFF
springgreen 000 - 255 - 127 00FF7F 00FF66
spring green -C 146 - 240 - 190 92F0BE 00FF66
steelblue 070 - 130 - 180 4682B4 3399CC
sunglow -C 255 - 207 - 072 FFCF48 FF9900
sunset orange -C 253 - 094 - 083 FD5E53 FF9999
tan 210 - 180 - 140 D2B48C CCCC99
tan -C 236 - 234 - 190 ECEABE CCCC99
teal 000 - 128 - 128 008080 009999
thistle 216 - 191 - 216 D8BFD8 CCCCCC *
tickle me pink -C 252 - 137 - 172 FC89AC FFCCCC
timberwolf -C 219 - 215 - 210 DBD7D2 CCCCCC
tittypink ** 255 - 170 - 204 FF9999 FFCCCC
tomato 253 - 090 - 071 FF6347 FF6633
toupe ** 224 - 209 - 150 E0D1C5 CCCCCC
tropical rain forest -C 023 - 128 - 109 17806D 009900
Tumbleweed -C 222 - 170 - 136 DEAA88 CCCC99
turquoise 064 - 224 - 208 40E0D0 33FFCC
turquoise blue -C 119 - 221 - 231 77DDE7 33FFCC
unmellow yellow -C 253 - 252 - 116 FDFC74 FFFF00
violet 238 - 130 - 238 EE82EE FF99FF
violet (purple) -C 146 - 110 - 174 926EAE FF99FF
violet red -C 247 - 083 - 148 F75394 FF99FF
vivid tangerine -C 255 - 160 - 137 FFA089 FFCCCC
wheat 245 - 222 - 179 F5DEB3 FFFFCC
white 255 - 255 - 255 FFFFFF FFFFFF
white -C 237 - 237 - 237 EDEDED FFFFFF
whitesmoke 245 - 245 - 245 F5F5F5 FFFFFF
wild blue yonder -C 162 - 173 - 208 A2ADD0 CCCCCC
wild strawberry -C 255 - 067 - 164 FF43A4 FFCCCC
wild watermelon -C 252 - 108 - 133 FC6C85 FFCCCC
wisteria -C 205 - 164 - 222 CDA4DE 9966CC
yellow 255 - 255 - 000 FFFF00 FFFF00
yellow -C 252 - 232 - 131 FCE883 FFFF00
yellowgreen 154 - 205 - 032 9ACD32 66CC33
yellow green -C 197 - 227 - 132 C5E384 66CC33
yellow orange -C 255 - 182 - 083 FFB653 FFCCCC

* These color names shift to the nearest Mac system palette color when viewed on a Mac-n-Dog using any browser.
 (which shifts it to the nearest Web Palette color)

** These are "Custom Colors"...their name CAN NOT be used!

All with a -C are taken from Crayola Crayons ™  120 Colors .
Once again, only the numbers can be used, NOT the Color name!
 
 

Copyright © 2001-2013  Ted J. Mieske
All Rights Reserved.